Rezultate și efecte la nivelul comunității

Happy Family

Efecte benefice

Efectele activității noastre la nivelul comunității sunt: îmbunătățirea climatului de familie scăderea ratei de abandon scăderea ratei divorţului scăderea numărului adulţilor şi tineriilor aflate în dificultate scăderea numărul tinerilor marginalizaţi scăderea abandonului şcolar pe termen lung o comunitate cu mai puţine persoane dependente de societate, implicit va ridica nivelul de trai al comunităţii locale

View page »

42-43679389

Rezultatele preconizate

Rezultatele preconizate ale activității 100 de persoane asistate lunar peste 10 voluntari și 6 cupluri de voluntari ai Centrului Creștin Salem Abilități noi formate la copii și tineri de tipul: să dezvolte relații interpersonale, să se integreze în rețelele sociale să se orienteze în timp și spațiu să cunoască regulile de bază în igienă, sănătate …

View page »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>