Return to Despre Noi

Ce credem noi

Biblia

Noi credem în inspiraţia plenară şi verbală a canonului original şi că este infailibil, unica autoritate în materie de credinţă, conduită şi doctrină, fără greşeli ştiinţifice, istorice, morale şi teologice (2 Timotei 3:16-17; 2 Petru 1:20-21).

Dumnezeu

Noi credem în Dumnezeu care s-a revelat ca unic Dumnezeu, existând în trei persoane distincte şi individuale, coeterne şi coegale: Tatăl, Fiul (Isus Hristos) şi Duhul Sfânt (1 Ioan 5:7; Ioan 1:1-3).

Creaţia

Noi credem în creaţia omului şi a lumii materiale, în ispitirea şi căderea omului aşa cum este precizat în Geneza şi în inabilitatea omului de a se mântui singur (Romani 3:10-20; 23).

Istoria Biblică

Noi credem în istoria şi perspicacitatea Bibliei aşa cum este evidenţiată, credem în existenţa literară a lui Adam şi Eva ca prima pereche de oameni de la care s-a înmulţit omenirea. Credem că prin neascultarea lui Adam şi Eva – prin păcatul lor, creaţia a fost blestemată. Credem că naţiunile şi limbile îşi au originea la Turnul Babel (Geneza 1:11).

Domul Isus Hristos

Noi credem în dumnezeirea lui Isus Hristos, Mântuitorul omului căzut, conceput de Duhul Sfânt, născut prin fecioara Maria, om şi Dumnezeu în acelaşi timp (Luca 1:26-35; Ioan 1:18; Isaia 7:14; 9:6).

Moartea lui isus şi Învierea

Noi credem că Isus a murit pentru păcatele omenirii, a fost îngropat şi a treia zi a înviat şi s-a arătat ucenicilor înviat (1 Corinteni 15:20; Romani 8:11).

Înălţarea la cer a lui Isus

Noi credem în înălţarea la cer în trup a lui Isus înviat. Noi credem în revenirea Lui a doua oară aşa cum s-a înălţat în trup, pentru Biserica Sa (Ioan 14:2-3; 1 Tesaloniceni 4:13-18; Faptele Apostolilor 1:9-11).

Mântuirea prin har şi credinţă

Noi credem în mântuirea păcătoşilor prin har, prin pocăinţă şi credinţă, prin lucrarea perfectă şi suficientă a jertfei lui Isus la Calvar, prin care noi obţinem iertarea păcatelor (Efeseni 2:8-9; Evrei 9:11-12, 22; Romani 5:11).

Botezul în apă

Noi credem în necesitatea botezului în apă prin scufundarea în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt, în Numele lui Isus Hristos, aşa cum este poruncit de Isus, pentru o persoană matură care poate mărturisi credinţa în mod personal (Matei 28:19; Faptele Apostolilor 2: 37-39; 19:3-5).

Botezul în Duhul Sfânt

Noi credem în botezul în Duhul Sfânt ca o experienţă care precede mântuirea (Faptele Apostolilor 2:1-4; 8:14-17; 10:44-46; Galateni 3:14; Faptele Apostolilor 19:2-6).

Darurile Duhului Sfânt

Noi credem în operarea darurilor Duhului Sfânt astăzi în biserică şi în viaţa credincioşilor aşa cum s-au manifestat în biserica primară (1 Corinteni 12:14).

Călăuzirea Duhului Sfânt

Noi credem în călăuzirea Duhului Sfânt pentru a trăi o viaţă separată de lume, în sfinţenie şi frică reverentă de Dumnezeu ca expresie a credinţei creştine (Efeseni 5:18; 1 Corinteni 1:21-22; Efeseni 1:13-14).

Căsătoria

Noi credem în sanctitatea căsătoriei aşa cum este prezentată în Biblie. Dumnezeu este iniţiatorul căsătoriei dintre un bărbat şi o femeie care se unesc prin legământul conjugal, pe viaţă şi de bunăvoie (Geneza 2:24; Romani 7:2-3; 1 Corinteni 7:2-4; Efeseni 5: 21-23).

Vindecarea

Noi credem în vindecarea trupului prin intervenţia supranaturală a lui Dumnezeu aşa cum s-a exprimat în Biserica Primară (Faptele Apostolilor 4:30; Romani 8:11; 1 Corinteni 12:9; Iacov 5:13-16).

Cina Domnului

Noi credem în practicarea Cinei Domnului aşa cum a fost instituită de Isus şi practicată de apostoli (1 Corinteni 11:28-32).

Zeciuiala, dărnicia, binefacerea şi milostenia

Noi credem că zeciuiala este partea lui Dumnezeu din veniturile noastre (a zecea parte) care trebuie dată la biserica locală, iar dărnicia, binefacerea şi milostenia sunt jertfe plăcute Domnului şi reprezintă sămânţa pe care o semănăm în Împărăţia lui Dumnezeu pe baza căreia Dumnezeu ne dă o recoltă ca binecuvântare (Maleahi 3:6-12; Matei 23:23; 2 Corinteni 9:5-12).

Viaţa veşnică

Noi credem că omul este o fiinţă veşnică creată de Dumnezeu. Cei credincioşi în Isus vor moşteni veşnicia cu Isus (Ioan 5:24; 3:16) iar cei necredincioşi vor fi pedepsiţi cu pedeapsa veşnică (Marcu 9:43-58; 2 Tesaloniceni 1:9; Apocalipsa 20:10-15).

Satan

Noi credem în realitatea existenţei lui satan şi a îngerilor căzuţi – demoni care îl slujesc pe satan. La venirea a doua oară a lui Isus, satan şi demonii lui vor fi legaţi şi aruncaţi în focul cel veşnic (Matei 25:41; Apocalipsa 20:10-15).

înapoi