Return to Despre Noi

Ce este Biserica Salem

Biserica Salem este o biserică creştină locală autonomă nou testamentală, interconfesională în care trăirea este prin credinţă, părtăşia în dragoste, teologia conservatoare, închinarea charismatică şi strategia bazată pe viziune profetică.

Capul bisericii este Isus care lucrează în vieţile credincioşilor prin darurile Duhului Sfânt, lucrarea de slujire şi slujbele rânduite de El în biserică. Liderii bisericii sunt parte a autorităţii delegate de Isus.

Cu ce ne deosebim de alte biserici?

Oradea este un oraş binecuvântat de Dumnezeu cu mulţi creştini care aparţin diferitelor denominaţii religioase. Nu totdeauna aceste denominaţii realizează scopul lui Dumnezeu pentru biserica Lui, de a fi una, de a trăi şi acţiona în unitate şi de aceea câteodată apar conflicte între creştinii din diferite denominaţii. Noi credem că biserica lui Cristos la nivelul unei localităţi sau regiuni ar trebui să fie în unitate şi să fie animată de slujirea în Împărăţia lui Dumnezeu şi nu pentru o denominaţie oarecare.

Prima caracteristică este faptul că respectăm alegerea fiecărui credincios de a aparţine unei denominaţii, dar vrem să oferim prin Biserica Salem un loc în care toţi creştinii indiferent de denominaţie pot veni pentru a se bucura de prezenţa şi lucrarea mântuitoare a lui Isus Hristos. De aceea ne-am constituit ca o biserică interconfesională, autonomă.

A doua caracteristică diferită de bisericile obişnuite este că, biserica noutestamentală trebuie să practice în închinare modelul Cortului lui David restaurat în vremurile din urmă conform cu prorocia lui Amos ( 9:11-12 ) şi hotărârea apostolilor aflaţi la Ierusalim ( Faptele Apostolilor 15: 13-29 ).

Închinarea creştinilor trebuie să fie în duh şi în adevăr, cum spunea Isus femeii samaritence ( Ioan 4:23-24 ). Adevărul după care trebuie să ne orientăm în închinarea noastră este relatat în Biblie şi în special în cartea Psalmilor – care este cartea închinării din Cortul lui David. Biserica Salem practică acest mod de închinare la toate întâlnirile publice şi private.

A treia caracteristică a Bisericii Salem este că, aici se promovează o relaţie cu Dumnezeu şi nu o religie. Conceptual după care Biserica este un eveniment de duminică şi atât, în Biserica Salem este înlocuit cu conceptul că, Biserica este un mod de viaţă, o trăire şi o relaţie zilnică cu Dumnezeu.

A patra caractereistică a Bisericii Salem este că noi credem că biserica trebuie să fie asemenea unei familii. Creştinii trebuie să se iubească şi să convieţuiască în părtăşie slujindu-şi unii altora. Creştinii când se întâlnesc şi sunt împreună trebuie să se simtă “acasă”.

A cincea caracteristică este că, Biserica Salem are o singură carte după care se orientează în tot ceea ce face, în doctrinele ei, în învăţătura care se predică – această carte fiind Biblia. Practicile, obiceiurile şi tradiţiile sunt supuse Bibliei. Dacă Biblia le promovează atunci le putem aplica şi în trăirea noastră de zi cu zi.

Acte religioase ale bisericii

Botezul în apă – pentru toţi cei ce cred în Isus ca Mântuitor personal şi s-au pocăit de păcatele lor. Botezul în apă se face celor care cer acest lucru şi care au maturitatea de a exprima credinţa lor.

Botezul în apă se oficiază de către păstor, presbiter, diacon sau de orice lider delegat de păstor. Persoanele sub 18 ani au nevoie de acordul părinţilor, părinţii fiind responsabili de acordul lor în cazul în care sunt creştini. Cazuri excepţionale vor fi analizate de conducerea bisericii.

Cina Domnului – pentru toţi credincioşii care pot mărturisi valabilitatea jertfei lui Isus pentru ei. Pentru administrarea Cinei Domnului pastorul numeşte lideri şi credincioşi din biserică.

Fiecare credincios se va cerceta şi va lua decizia de împărtăşire cu Cina Domnului. Copiii vor lua Cina numai cu încuviinţarea părinţilor, aceştia având sarcina de a le explica importanţa Cinei şi de a garanta seriozitatea credinţei lor.

Botezul cu Duhul Sfânt – pentru cei ce cred şi se lasă cercetaţi de Duhul Sfânt şi doresc această experienţă personală. Această lucrare este făcută de Isus Hristos.

Binecuvântări – binecuvântarea căsătoriei, binecuvântarea copiilor, binecuvântarea locuinţei, a afacerii, … , delegarea pentru lucrare. Binecuvântările se efectuează de lideri ordinaţi.

Rugăciune cu punerea mâinilor pentru cei bolnavi şi în nevoi. Rugăciunea pentru bolnavi se poate face de orice credincios care crede.

Ungere cu untdelemn pentru cei bolnavi şi la ordinare. Această lucrare poate fi făcută numai de cei ordinaţi sau în cazuri speciale la delegarea păstorului.

Ordinarea – investirea şi recunoaşterea celor care îndeplinesc în slujirea lor slujba de diacon sau presbiter. Ordinarea se face de către pastor şi presbiterii bisericii locale sau presbiteri translocali ai bisericii.

Procese spirituale în viaţa credincioşilor

Pocăinţa – renunţarea la viaţa păcătoasă şi întoarcerea spre Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu.

Naşterea din nou – lucrarea de înnoire şi transformare realizată de Cuvântul lui Dumnezeu şi de Duhul Sfânt.

Sfinţirea – punerea deoparte pentru Dumnezeu şi modelarea spirituală în asemănarea cu Isus.

Mântuirea – restabilirea relaţiei dintre credincioşi şi Dumnezeu la nivel personal, cât şi eliberarea, scăparea şi izbăvirea din situaţii dificile prin intervenţii supranaturale ale lui Dumnezeu.

Desăvârşirea – creşterea şi maturizatea spirituală.

Umplerea cu Duhul Sfânt – prezenţa plenară a Duhului Sfânt în viaţa credincioşilor

înapoi