Return to Despre Noi

Viziunea Bisericii

Direcţiile viziunii Bisericii Salem

 1. Consolidarea Bisericii Salem ca biserică locală interconfesională, autonomă, ca model de biserică noutestamentală contemporană
 2. Plantarea de biserici noi la nivel regional, naţional şi internaţional
 3. Stabilirea unui Centru teologic de pregătire a liderilor
 4. Menţinerea şi stabilirea de relaţii cu alte biserici la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
 5. Construirea de imobile necesare implementării viziunii
 6. Implicarea în viaţa socială a comunităţii locale
 7. Promovarea unor activităţi economice profitabile în vederea autosponsorizării

Obiectivele viziunii pe anul 2011

1. Dezvoltarea şi consolidarea bisericii Salem

 • Formarea de lideri noi la nivelul lucrării cu copiii, tinerii şi adulţii
 • Multiplicarea grupelor de părtăşie şi studiu biblic
 • Intensificarea lucrării de evanghelizare prin prietenie
 • Organizarea de seminarii tematice
 • Descoperirea darurilor spirituale la fiecare credincios care doreste să se implice în slujire
 • Integrarea, asimilarea şi ucenicizarea noilor veniţi.

2. Plantarea de noi biserici

 • Postarea pe internet a predicilor de duminica şi vinerea
 • Înregistrarea video a întâlnirilor publice şi postarea pe internet şi pe diferite posturi tv
 • Dezvoltarea de relaţii cu credincioşii care doresc să implementeze viziunea bisericii în localităţile lor.

3. Menţinerea şi stabilirea de relaţii noi cu alte biserici şi organizaţii

 • Organizarea Conferinţei Naţionale de Tineret
 • Organizarea de conferinţe naţionale cu păstori şi lideri
 • Organizarea Conferinţei Naţionale cu lideri din lucrarea cu copiii
 • Vizite bilaterale la biserici din ţară şi străinătate.

4. Finalizarea investiţiei de construcţie:

 • Montarea transformatorului pentru necesarul de energie electrică
 • Construirea unui punct termic şi de climatizare
 • Recepţia finală a investiţiei
 • Modernizarea sălii de întrunire
 • Terminarea bucătăriei şi a sălii de mese.

5. Implicarea în viaţa socială a comunităţii locale

 • Dezvoltarea centrului de informare şi consiliere

6. Atragerea de fonduri pentru lucrare şi investiţii noi.


înapoi