Return to Despre Noi

Misiune

Declarația Misiunii

” Să conducem oamenii într-o relaţie crescândă cu Isus Hristos! “

Strategia misiunii

aaaaaaaa

aaaa


Plantează-te Dezvoltă-te Rodește

 

aaaaaa

Conectează-te

Stabileşte-ţi relaţii sănătoase cu ceilalţi membrii ai bisericii, participând regulat la întrunirile bisericii, la grupele de părtăşie şi studiu biblic cât şi la întâlnirile private.

Conectează-te cu Dumnezeu, dezvoltând o relaţie strânsă şi permanentă prin părătţia zilnică, citirea Bibliei, rugăciune şi post.

Crește

Să fii interesat să creşti din punct de vedere spiritual în cunoaşterea lui Dumnezeu, în credinţă şi dragoste prin studiu biblic, ucenicie şi descoperirea darurilor spirituale. Cunoaşte-ţi chemarea şi pregăteşte-te să poţi s-o îndeplineşti.

Fii credincios şi responsabil, împlinind Cuvântul lui Dumnezeu prin trăirea de zi cu zi ca să fii asemenea lui Isus Hristos.

Slujește

În contextul ordinii şi delegării lui Dumnezeu, implică-te în lucrarea de slujire cu darurile, talentele şi abilităţile tale pentru realizarea misiunii încredinţate de Dumnezeu bisericii şi pentru a te reproduce în alţii.

înapoi