Return to Despre Noi

Valorile Bisericii

Biserica”Salem”, prin liderii ei şi toţi cei care se vor alătura bisericii, doreşte să se concentreze spre următoarele valori:

Cuvântul Lui DumnezeuNoi credem că Biblia este inspirată de Dumnezeu şi este autoritatea finală privind credinţa şi practica creştină.

Lucrarea Duhului SfântNoi credem în lucrarea Duhului Sfânt manifestată prin roadele Duhului Sfânt, darurile Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt şi umplerea cu Duhul Sfânt. Noi căutăm în mod personal şi ca biserică manifestarea lucrării Duhului Sfânt într-un mod cât mai plenar şi cât mai diversificat, dar în unitate.

Prezenţa manifestată a lui Dumnezeu Noi credem că prezenţa lui Dumnezeu este disponibilă oamenilor lui Dumnezeu şi se poate manifesta în particular sau colectiv în timpul închinării, rugăciunii, când suntem adunaţi împreună pentru a-L glorifica pe El, dar şi în alte ocazii. Noi căutăm cu pasiune prezenţa manifestată a lui Dumnezeu.

Lauda şi închinarea Noi credem în răspunsul credinciosului la prezenţa lui Dumnezeu, printr-o închinare dinamică, spontană, în duh şi-n adevăr, exprimată printr-o trăire interioară intensă şi prin expresia exterioară în conformitate cu formele biblice de închinare.

Familia Noi credem în valoarea familiei ca celulă de bază a bisericii. Relaţia dintre soţi precum şi dintre copii şi părinţi este determinantă şi influenţată de relaţia cu Dumnezeu. Noi dorim ca familiile noastre să fie unite, binecuvântate şi prospere în toate privinţele. Noi şi familia noastră vrem să slujim Domnului.

Unitatea Noi credem în unitatea în Duh, în principiile de credinţă şi în viziune. Această unitate trebuie să se exprime prin dragoste, acceptare, îngăduinţă şi respect. Diversitatea nu este exclusă atâta timp cât acţionează pentru unitate. Fiecare credincios trebuie să participe la unitate şi să lupte împotriva dezbinărilor, bârfei, vorbirii de rău, calomniilor, nemulţumirilor nejustificate, comploturilor şi a altor lucruri care distrug unitatea. Participarea la programele bisericii este un indiciu al dăruirii pentru unitate.

Sfinţirea Noi credem că fiecare credincios este chemat să fie sfânt prin viaţa lui, prin comportament, atitudini şi caracter. Sfinţirea nu este o impunere legalistă de reguli şi tradiţii, ci o lucrare a Duhului Sfânt şi a Cuvântului lui Dumnezeu în viaţa credinciosului. A fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu şi a semăna în caracter şi comportament cu Isus.

Rugăciunea Noi credem în nevoia vitală a fiecărui credincios de a avea un timp de părtăşie zilnică şi intimă cu Dumnezeu. Părtăşia în rugăciune este extinsă la nivel de grup şi la nivel de biserică. Deviza noastră este: ”Rugaţi-vă neâncetat !”

PostulNoi credem că fiecare credincios dacă doreşte să fie implicat în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să postească regulat. Postul trebuie practicat şi la nivel colectiv; postul în lanţ sau ziua de post pentru biserică. Fiecare credincios trebuie să practice postul pentru fortificare spirituală.

Evanghelizarea Noi credem că fiecare credincios este chemat să ducă Evanghelia oamenilor nemântuiţi prin mărturia personală, prin relaţie, prin a invita pe cei nemântuiţi la biserică sau la întâlnirile de grup precum şi prin alte mijloace evanghelistice.

Împărăţia lui Dumnezeu Noi credem că fiecare credincios şi, în final, biserica trebuie să influenţeze societatea în care trăim. Noi trebuie să fim lumină şi sare în această societate. Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să se extindă la toate nivelurile societăţii prin noi, cei care credem. Sarcina aceasta ne aparţine nouă, fiecăruia.

Părtăşia Noi credem că fiecare membru al bisericii trebuie să caute părtăşie cu ceilalţi credincioşi la nivel de biserică şi la nivel de celulă sau grup. Fără o părtăşie reală nu faci parte efectiv din familia bisericii. Noi trebuie să dezvoltăm relaţii apropiate cu membrii bisericii şi să avem grijă în special de cei nou veniţi. La nivel de oraş, noi trebuie să fim în părtăşie cu toţi creştinii, indiferent de denominaţie.

Biserica locală Noi credem că fiecare credincios trebuie să aparţină unei biserici locale faţă de care să fie responsabil privind creşterea spirituală, activităţile spirituale şi trăirea lui. Noi trebuie să căutăm unitatea cu ceilalţi credincioşi din alte biserici locale, indiferent de denominaţie, în special cu cei care au aceleaşi principii de credinţă şi aceeaşi viziune privind lucrarea lui Dumnezeu. Biserica locală face parte din Trupul viu al lui Isus – Biserica Sa Universală.

Implicarea Noi credem că fiecare credincios are o poziţie şi o funcţie în lucrarea spirituală şi administrativă a bisericii, ca mădular în Trupul lui Isus. Noi nu trebuie să fim numai spectatori, ci împreună lucrători cu fraţii şi cu Domnul, la realizarea viziunii, în funcţie de chemarea noastră, disponibilitatea şi nevoia din biserică.

IntegritateaNoi credem că fiecare credincios trebuie să fie integru, responsabil şi de caracter. Fiecare trebuie să dea dovadă de deschidere, transparenţă, amabilitate, credincioşie şi dragoste. În lucrurile încredinţate şi faţă de datoriile pe care le are ca membru, să se achite cu toată demnitatea şi cinstea.

Calitatea Noi credem că fiecare credincios trebuie să dea ce are mai bun, să exceleze în lucrare, să tindă spre desăvârşire, în trăire şi lucrare. Mediocritatea şi automulţumirea sunt duşmanii calităţii. Jertfele noastre spirituale trebuie să fie fără cusur, fără defecte; de aceea, în tot ce facem să ne silim să facem o lucrare de calitate.

Ţinuta – Noi credem că fiecare credincios trebuie să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită. Se va evita îmbrăcămintea provocatoare, mirosul neplăcut al hainelor şi trupului, aspectul neîngrijit al îmbrăcămintei şi al trupului. Prin ţinuta noastră, reprezentăm pe Cel pe care-L slujim: pe Isus.

Comunicarea Noi credem că modul de comunicare în biserică, în familie şi societate trebuie să fie creştin, evitându-se cuvintele murdare, injuriile, calomniile, bârfa, certurile.

înapoi