Return to Private: Centru de info-consiliere

Beneficiari

Categoria de persoane beneficiare

Beneficiarii acestui program la momentul actual sunt aproximativ 350 de persoane: 200 de tineri necăsătoriți cu vârsta cuprinsă între 14-30 ani și 150 adulți căsătoriți care beneficiază de informare pentru prevenirea situațiilor disfuncționale. Majoritatea persoanelor provin din familii obișnuite (75%), familii disfuncționale (20%) și din centre de plasament, în special de la Căminul Felix (5%).

Modalitatea de selectare

Modalitatea de selectare a beneficiarilor Aderarea adulților sau tinerilor beneficiari se face voluntar. Persoanele care doresc să participe la program se înscriu în formele de instruire și consiliere în funcție de gradul de urgență și de gravitatea dificultății în care se află și dacă nevoia lor corespunde cu ceea ce noi putem oferi prin serviciile …

Modalităţi de implicare

Modalităţi de implicare a beneficiarilor Beneficiarii Centrului sunt implicați în deciziile referitoare la Centru în a stabili tipurile de domenii sau informații pe care aceștia le doresc. Modul de implicare este prin sondaj, chestionare, participare la întâlniri comune. Centrul pune la dispoziție clienților Caietul de sesizări și reclamații. Centrul va realiza periodic o evaluare a …