Return to Private: Centru de info-consiliere

Descriere activități, metode

Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodelor de lucru utilizate

Activitatea de informare şi consiliere cuprinde două faze distincte:

A. Informare cu caracter preventiv și educațional privind relațiile familiale, relația părinte-copil, educație civică. Activitatea constă în seminarii și ședințe de informare organizate pe diferite tematici și pentru grupuri țintă. Se are în vedere desfășurarea pe două nivele și tineri.

B. Consiliere în vederea depășirii sau limitării situațiilor de criză privind relațiile sociale, intrafamiliale, care pot duce la marginalizare sau excluziune.

Activitatea acestui serviciu este orientată pe următoarele obiective:

  • informarea beneficiarilor despre propriile drepturi si obligaţii
  • sprijin și educație parentală
  • acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuințe
  • dobândirea informaţiilor necesare despre creşterea şi îngriirea copilului în mediul familial, nevoia de dezvoltare educațională și socială a copilului
  • mobilizarea comunității locale – măsuri și activități de organizare și dezvoltare comunitară în plan social pentru încurajarea participării și solidarității sociale
  • îmbunătățirea climatului relațional din familie și din cuplu
  • pregătirea tinerilor pentru alegerea profesiei și a partenerului de viață
  • îmbunătățirea calității vieții prin implementarea de bune practici ale educației civice
  • promovarea unui stil de viață sănătos: combaterea consumului de tutun, alcool, droguri
  • consilierea psihologică maritală și premaritală

La nivelul adulților

La nivelul adulților serviciul de informare și consiliere are loc în grupuri de câte 10-25 de persoane, constituite voluntar pe baza tematicilor anunțate dinainte, cum ar fi: problematica familială și relaționarea membrilor unei familii programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale rezolvarea conflictelor din familie relația dintre soți …

La nivelul tinerilor

La nivelul tinerilor activitatea de informare se desfăşoară în special la sfârşit de săptămână cuprinzând tineri între 14-30 ani. Tematicile care se discută şi se dezbat în cadrul acestor întâlnirii sunt următoarele: factori de risc legați de relațiile sociale din mediul din care fac parte formarea unei culturi civice și educaționale pentru societatea din care face …