Return to Descriere activități, metode

La nivelul adulților

La nivelul adulților serviciul de informare și consiliere are loc în grupuri de câte 10-25 de persoane, constituite voluntar pe baza tematicilor anunțate dinainte, cum ar fi:

  • problematica familială și relaționarea membrilor unei familii
  • programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea competențelor și abilităților parentale
  • rezolvarea conflictelor din familie
  • relația dintre soți – principiile unei relații conjugale bune                                                                                            – comportamente care duc la menținerea unui cuplu
  • rezolvarea divergențelor în relația părinte-copil
  • organizarea de grupuri de sprijin pentru părinți, cupluri care urmează să devină părințiAdult woman holding hands of senior man

Astfel, s-au constituit următoarele grupuri:

  • Adulți cu copii peste 20 de ani
  • Adulți cu copii mici
  • Tineri recent căsătoriți
  • Femei singure

Fiecare grup constituit are în vedere desfășurarea a două întâlniri periodice pe lună, în funcție de data și ora prestabilită ținând cont și de disponibilitatea fiecărei persoane. Întâlnirile de tip seminar au în prim plan prezentarea tematicii în baza căreia se creează posibilitatea discuțiilor deschise pe baza tematicii și aplicabilității practice. La discuții fiecare persoană poate pune întrebări și poate prezenta experiențele personale, fapt care duce la dezvoltarea tematicii prezentate în coordonate empirice.

Cheerful family using tablet PC together in living roomÎn cazul unei persoane din cele două categorii: adulți sau tineri, cu probleme care nu pot fi rezolvate la nivelul de informare aceștia sunt îndrumați spre consilieri specializați pentru aceasta. În acest caz, fiecare persoană completează un formular prin care solicită consiliere şi răspunde la un set de întrebări cuprinse în acesta. În funcţie de problema cu care se confruntă se stabileşte sesiunile de consiliere. Sesiunile de consiliere au loc într-o camera special amenajată astfel încât să se respecte confidenţialitatea şi siguranţa persoanei consiliate.

Pe lângă consilierea nevoilor sociale individuale, în cadrul serviciului se desfăşoară şi activităţi de consiliere premaritală, maritală, la recăsătorie şi-n caz de divorţ.