Return to Private: Centru de info-consiliere

Rezultate și efecte la nivelul comunității

Efecte benefice

Efectele activității noastre la nivelul comunității sunt: îmbunătățirea climatului de familie scăderea ratei de abandon scăderea ratei divorţului scăderea numărului adulţilor şi tineriilor aflate în dificultate scăderea numărul tinerilor marginalizaţi scăderea abandonului şcolar pe termen lung o comunitate cu mai puţine persoane dependente de societate, implicit va ridica nivelul de trai al comunităţii locale

Rezultatele preconizate

Rezultatele preconizate ale activității 100 de persoane asistate lunar peste 10 voluntari și 6 cupluri de voluntari ai Centrului Creștin Salem Abilități noi formate la copii și tineri de tipul: să dezvolte relații interpersonale, să se integreze în rețelele sociale să se orienteze în timp și spațiu să cunoască regulile de bază în igienă, sănătate …