Return to Rezultate și efecte la nivelul comunității

Rezultatele preconizate

Rezultatele preconizate ale activității

 • 100 de persoane asistate lunar
 • peste 10 voluntari și 6 cupluri de voluntari ai Centrului Creștin Salem

Abilități noi formate la copii și tineri de tipul:

 • să dezvolte relații interpersonale, să se integreze în rețelele sociale
 • să se orienteze în timp și spațiu42-43679389
 • să cunoască regulile de bază în igienă, sănătate
 • să-și însușească noțiuni de comportament, bune maniere, în diferite situații de viață (școală, masă, mijloace de transport în comun, locul de muncă, familie)
 • să comunice în mod asertiv, să diminueze comportamentul agresiv, să aplaneze conflicte
 • să respecte reguli și norme sociale
 • să se adapteze la situații noi

Servicii noi accesate:

 • accesarea serviciilor medicale de specialitate de către copiii din comunitățile excluse social, a căror părinți nu cunosc unde să se deplaseze
 • accesarea de servicii de ortezare, protezare sau echipamente medicale (ochelari)
 • accesarea serviciilor de ocupare de către tinerii de peste 16 ani și părinții copiilor

Abilități și atitudini noi formate la părinți:

 • dezvoltarea bio-psiho-socio-culturală normală a tineriilor şi adulţiilor asistaţi de către Asociaţia Centrul Creştin Salem, Oradea
 • roluri noi asumate de părinți în relația cu copiii și în relația cu școala
 • îmbunătăţirea climatului din familie şi a relaţiei soţ-soţie, părinţi-copii116218894_Child_365180c
 • îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor în vederea reducerii abandonului familial, a divorţurilor
 • depășirea problemelor cauzate de respingere, abuz, control și manipulare, disfuncționalitate în familie
 • dobândirea de către familiile asistate a independenței financiare, sociale, etc.