Return to Comunicate

20 August 2014

PRIMĂRIA ORADEA expropriază abuziv proprietăți private

            Asociația CENTRUL CREȘTIN SALEM, cu sediul în Oradea, Str. Nicolae Șova nr. 4, sesizează opinia publică despre abuzurile Primăriei Oradea care printr-un recent HCL propune deschiderea unui nou drum public, pe teren aflat în proprietate privată a particularilor, drum ce se află exact lângă un alt drum public înscris în cartea funciară cu această destinație și care se află în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

În concret este vorba de HCL nr. 568/21.07.2014 care printre altele conține o prevedere cât se poate de stranie ”se propune deschiderea unei străzi cu profil transversal de 12,0 m care să asigure legătura între strada Nicolae Șova și Romulus Guga…”

Această propunere aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local la propunerea Administrației Imobiliare Oradea ignoră complet situația reală juridică existentă la acest moment: Există deja un drum de legătură între strada Nicolae Șova și Romulus Guga, acesta se află chiar lipit de viitorul drum propus de către primărie, viitor drum care presupune exproprierea proprietarilor tabulari pentru a fi realizat.

În schimb drumul existent deja, având nr. cad. 160813, este întăbulat pe municipiul Oradea are destinație ca drum public însă faptic acesta a fost ocupat până în data de 25 august a.c. de către Biserica Penticostală nr. 1 Betel.

Deși am solicitat de nenumărate ori ca acest drum să fie redat circulației publice, Primăria Oradea prin serviciile de specialitate a refuzat acest lucru ignorând cu bună știință dispozițiile legale care impun deblocarea drumurilor publice, luarea tuturor măsurilor pentru îndepărtarea oricăror obstacole în folosirea unui drum public. În urma tuturor demersurilor noastre juridice și civice, Biserica Penticostală nr. 1 Betel, în data de 25 august a.c. a deblocat drumul public nr. cad. 160813 ce face legătura dintre strada Nicolae Șova și strada Romulus Guga.

Primăria Oradea preferă să ignore existența unui drum public și să propună deschiderea unuia nou lipit de cel existent deja, deoarece numai astfel vechiul drum rămâne fără nicio utilitate faptică, putând fi astfel trecut cu ușurință în proprietate privată și ulterior vândut, cui altcineva decât riveranului direct care va rămâne după deschiderea noului drum public, și anume Biserica Penticostală nr.1 Betel.

Asociația Centrul Creștin Salem

CIUCIUI TEODOR BENIAMIN Președinte